Design TeamAnand Patel, Neha Vardhan
ContractorShivram Bhaidkar
PhotographsNeelanjana Chitrabanu